Ondernemen: dat start bij het kiezen van de juiste rechtsvorm;

Een enmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, stichting, vereniging, B.V, NV of Holding.

  • Begeleiding bij een bedrijfsopvolging of overdracht;
  • Een fiscale scan van de onderneming op mogelijke belastingbesparing;

MKB Finance: voor al uw belastingaangiften

  • Loonbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Dividendbelasting
  • Schenk- en erfbelasting

MKB Finance is een Full service administratiekantoor voor het MKB. Full Service houdt in dat u bij ons alle diensten met betrekking tot de administratie onder 1 dak vindt. Zo bieden wij naast de administratieve diensten tevens, salaris administraties, financieel- & belastingadvies, strategisch advies, business consultancy en debiteurenbeheer.

Wat houdt deze dienst in:

Met Business Consultancy maken wij uw bedrijf meer efficiënt. En geven wij uw een volledig inzicht in uw eigen onderneming. Zeker bij de iets grotere organisaties zijn de dagelijkse processen redelijk complex en vaak onoverzichtelijk. De dagelijkse gang van zaken gaat prima, maar waar liggen nu de kansen en de bedreigingen binnen uw eigen firma. Op welke punten is een besparing te behalen, of zijn de processen efficiënter in te richten waardoor er een winst in capaciteit wordt behaald.

Inzet:

De dienst Business Consulting kan op veel vlakken worden ingezet, ter voorbereiding van IT projecten, of ter begeleiding van lopende projecten, voor Reorganisaties en Fusies.

Ons Aanbod:

Afhankelijk van de inhoud van de opdracht rekenen wij voor deze dienst een tarief tussen de € 75,- en € 125,- per uur.